Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 802

5. Zamanaşımı

5. Zamanaşımı

Madde 802 - Geri verme anında malik ve intifa hakkı sahibi tarafından ileri sürülebilecek bütün istem hakları, bu andan başlayarak bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

5- Tazminat müruru zamanı

Madde 726

Malikin intifa edilen şeyde yapılan tebeddüllerden ve kıymet noksanından ve intifa eden kimsenin de yaptığı masraflardan ve vazettiği tesisatı söküp almak salâhiyetinden mütevellit hakları, malın iadesinden itibaren bir sene geçmekle sakıt olur.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 726 ncı maddesini karşılamaktadır.

Maddede, geri verme anında, malikin ve intifa hakkı sahibinin ileri sürebileceği tüm istemlerin, malın geri verilmesi anından başlayarak bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacağı belirtilmiştir. Böylece yürürlükteki metinde geçen “sakıt olur” deyimi yerine “zamanaşımına uğrar” ifadesine yer verilmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

5. Verjährung der Ersatzansprüche

Art. 754

Die Ersatzansprüche des Eigentümers wegen Veränderung oder Wertverminderung der Sache sowie die Ansprüche des Nutzniessers auf Ersatz von Verwendungen oder auf Wegnahme von Vorrichtungen verjähren mit Ablauf eines Jahres seit der Rückleistung der Sache.

2-) CCS:

5. Prescription des indemnités

Art. 754

Les droits du propriétaire en raison de changements ou de dépréciations, ceux de l’usufruitier pour ses impenses et la faculté qu’il a d’enlever les installations par lui faites, se prescrivent par une année dès la restitution de la chose.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X