Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 803

a. Genel olarak

IV. İntifa hakkının hükümleri

1. İntifa hakkı sahibinin hakları

a. Genel olarak

Madde 803 - İntifa hakkı sahibi, hakkın konusu olan malı zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma yetkilerine sahiptir.

İntifa hakkı sahibi, bu yetkilerini kullanırken iyi bir yönetici gibi özen göstermek zorundadır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 14. HD, T: 01.05.2008, E: 2008/4791, K: 2008/5624:

“... Türk Medeni Kanunu’nun 795. maddesi uyarınca intifa hakları tapu kütüğüne tescil ile kurulur. Aynı yasanın 803. maddesi uyarınca da intifa hakkı sahibi, hakkın konusu olan malı zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma hakkına sahip olup, bu haklarını akidine karşı ileri sürebileceği gibi üçüncü kişilere karşı da ileri sürebilir. Başka bir anlatımla, intifa hakkı; başkasına ait bir eşya, hak veya mal varlığı üzerinde belirli bir kişiye tam olarak yararlanma olanağını sağlayan bir irtifak türü olup, intifa hakkı sahibinin eşya üzerinde oluşan saldırının kaldırılmasını istemesi olanaklıdır.

Somut olaya gelince; dava dışı Ali maliki olduğu dönemde dava konusu taşınmazda davacı yararına 08.02.1990 tarihinde tesis edilmiş intifa hakkı tapu kütüğüne tescil edilmiş ve davacı sınırlı ayni hak kazanmış bulunduğundan bu hakkını Türk Medeni Kanunu’nun 803. maddesi uyarınca intifa hakkı kurulmasından sonra çıplak mülkiyeti 11.01.2007 tarihinde satın alan davalıya karşı ileri sürebilir. Davacı da yasal hakkını kullanarak taşınmaza davalı tarafından müdahalenin önlenmesini ve haksız elatılan döneme ait tazminatın tahsilini istemiştir. Yerel mahkemece, davalının taşınmazın kuru mülkiyetinin kayden sahibi olduğu ve ecrimisile hükmedildiğinden ve intifa hakkının ecrimisil ile karşılanmış olması nedeniyle elatmanın önlenmesi talebinin reddedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir. ...”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

IV. İntifaın hükümleri

1- İntifa hakkı

a) Umumiyetle

Madde 727

İntifa hakkı sahibi; zilyedlik, kullanmak ve istifade haklarına malik olup intifa edilen malın idaresi de kendisine aittir. İntifa hakkı sahibinin, haklarını kullanırken iyi bir idarenin icabettiği hükümlere riayet etmesi lâzımdır.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 727 nci maddesini karşılamaktadır.

Madde, iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. Birinci fıkrada, intifa hakkı sahibinin, malı zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve yararlanma yetkileri düzenlenmiş; ikinci fıkrada da, intifa hakkı sahibinin bu yetkilerini kullanırken göstereceği özenin ölçüsü, “iyi bir yönetici gibi” şeklinde açıklanmıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

IV. Inhalt

1. Rechte des Nutzniessers

a. Im allgemeinen

Art. 755

1 Der Nutzniesser hat das Recht auf den Besitz, den Gebrauch und die Nutzung der Sache.

2 Er besorgt deren Verwaltung.

3 Bei der Ausübung dieses Rechtes hat er nach den Regeln einer sorgfältigen Wirtschaft zu verfahren.

2-) CCS:

IV. Effets de l’usufruit

1. Droits de l’usufruitier

a. En général

Art. 755

1 L’usufruitier a la possession, l’usage et la jouissance de la chose.

2 Il en a aussi la gestion.

3 Il observe, dans l’exercice de ses droits, les règles d’une bonne administration.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X