Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Prof. Dr. İlhan HELVACI

İlhan Helvacı, 1983 yılında Galatasaray Lisesi’nden, 1987 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans (master) eğitimini 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde tamamlamıştır. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

İlhan Helvacı doktora çalışmalarına, 1990 yılında Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın danışmanlığında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde başlamış, daha sonra İsviçre Hükümeti’nden on aylık bir araştırma bursu kazanarak doktora tez çalışmalarını Prof. Dr. Denis Piotet ile birlikte Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve L’Institut Suisse de Droit Comparé (İsviçre Mukayeseli Hukuk Enstitüsü) bünyesinde sürdürmüştür. İlhan Helvacı 1997 yılında “Özel Hukuk Bilim Dalında Doktor (PhD)” unvanını almış, 2001 yılında Hamburg Max Planck Institut für internationales und ausländisches Privatrecht’ten kazandığı araştırma bursuyla Almanya’da mukayeseli hukuk alanında araştırmalar yapmış ve 2002 yılında “Hukuk (Medeni Hukuk) Bilim Alanında Üniversite Doçenti” unvanını elde etmiştir. Doç. Dr. İlhan Helvacı, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı’na profesör olarak atanmıştır.

Prof. Dr. İlhan Helvacı, 2004-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Aile Hukuku, Eşya Hukuku zorunlu derslerini Atipik Akitler ve Teminat Hukuku seçimlik derslerini, 2005- 2006 öğretim yılında da Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Banka Kredi Sözleşmeleri ve Teminatları dersini vererek misafir öğretim üyeliği yapmıştır.

İlhan Helvacı, medeni hukuk profesörü ve avukattır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi (kürsü başkanı) olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. İlhan Helvacı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde lisans düzeyinde Medeni Hukuka Giriş, Gerçek Kişiler- Tüzel Kişiler (Dernekler ve Vakıflar), Aile Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Borçlar Hukuku (Özel Hükümler - Sözleşme Türleri), Eşya Hukuku (Taşınır - Taşınmaz Eşya Hukuku), Miras Hukuku ve Teminat Hukuku derslerini vermektedir.

Prof. Dr. İlhan Helvacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde Borçlar Kanunu’nda Düzenlenmeyen (Atipik) Sözleşmeler (Franchise, Leasing, Factoring, Know-How, Tek Satıcılık, Distribütörlük, Management, vb.) ve Teminat Hukuku (Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri, Banka Teminat Mektupları, Taşınır Rehni, Taşınmaz Rehni (İpotek), Hak - Marka - Patent - Hisse Rehni ve Alacak Rehni) derslerini vermektedir.

Prof. Dr. İlhan Helvacı, 2016-2017 öğretim yılında üç dönem boyunca İngiltere’de Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde misafir öğretim üyeliği (visiting scholar) yapmıştır. Prof. Dr. İlhan Helvacı, Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki faaliyetleri esnasında “Obligation Discussion Group” ile “Comparative Law Discussion Group” bünyesindeki çalışmalara katılmış, bu iki grup tarafından “Institute of European Comparative Law” bünyesinde ortaklaşa düzenlenen seri konferanslarda “Acknowledgement of Debt in Turco-Swiss Law Obligations” başlığı altında seminer vermiştir.

Fransızca, İngilizce ve Almanca bilen ve Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı’nın hemen hemen tüm branşlarında bilimsel çalışmalar yapan Prof. Dr. İlhan Helvacı’nın bazı eser ve kitapları şunlardır:

1. Çevre Kirletilmesinden Doğan Zararlardan Hukuki Sorumluluk, İstanbul, 1989 (VIII+106 s.).
2. Türk Medeni Kanununa Göre Lex Commissoria (Mürtehinin Merhunu Temellük) Yasağı, İstanbul, 1997 (XXXI+158 s.).
3. Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırılmalı Olarak Türk Medeni Kanunu’na Göre Mirasın Reddi, İstanbul, 2002 (XXIV+256 s.).
4. Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, İstanbul, 2008 (XLVII+423 s.).
5. Borçlar Hukuku (Özellikle Sözleşmesel Uyuşmazlıklar), Miras Hukuku ve Eşya Hukukuna İlişkin Hukuki Mütalaalar (2000-2010), İstanbul, 2010 (XXIV+728 s.).
6. Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, İstanbul, 2011 (XV+1392 s).
7. Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu Türk Medeni Kanunu, Cilt I, Kişiler Hukuku, İstanbul, 2013 (XV+342 s.).
8. Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu Türk Medeni Kanunu, Cilt II, Aile Hukuku, İstanbul, 2013 (XV+784 s.).
9. Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu Türk Medeni Kanunu, Cilt III, Miras Hukuku, İstanbul, 2013 (XV+400 s.).
10. Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu Türk Medeni Kanunu, Cilt IV, Eşya Hukuku, İstanbul, 2013 (XV+947 s.).
11. Notlu ve Açıklamalı Türk Medenî Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu Yürürlük Kanunları, İstanbul, 2015 (VIII + 700 s.).
12. Hukukî Mütalaalar Cilt: II (2010-2015) Borçlar Hukuku (Özellikle Sözleşmesel Uyuşmazlıklar), Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Tüzel Kişiler (Dernekler ve Vakıflar), İstanbul, 2017 (XX+853 s.).
13. Medenî Hukuk ve Borçlar Hukuku Bibliyografyası (Medenî Hukuka Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, Karşılaştırmalı Hukuk, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Tüketici Hukuku, Yürürlük Hukuku) (İkinci yazarı Araş. Gör. Efe Can Yıldırır), İstanbul, 2017 (XX+680 s.).
14. Turkish Contract Law, Springer International Publishing AG, 2017 (XX+312 s.).
15. Le droit turc du contrat, Genève/Zurich 2018, Schulthess Éditions Romandes (XIV+323 s.).
16. Notlu ve Açıklamalı Türk Medenî Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu, Yürürlük Kanunları, Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul, 2018 (VIII+778 s.).
17. Notlu ve Açıklamalı Türk Medenî Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu, Yürürlük Kanunları, 294 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı (1926-2019), Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul, 2020 (XII+784 s.).
18. Türkçe – Fransızca – Almanca – İngilizce Medenî Hukuk ve Borçlar Hukuku Terimleri ve Kullanım Örnekleri, İstanbul, 2020 (XX+452 s.).
19. Notlu ve Açıklamalı Türk Medenî Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu, Yürürlük Kanunları, 295 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı (1926-2020), Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 4. Baskı, İstanbul, 2020 (XII+792 s.).
20. Türkçe – Fransızca – Almanca – İngilizce Medenî Hukuk ve Borçlar Hukuku Terimleri ve Kullanım Örnekleri, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, İstanbul, 2021 (XX+452 s.).
21. Hukukî Mütalaalar Cilt: III (2015-2020) Borçlar Hukuku (Özellikle Sözleşmesel Uyuşmazlıklar), Miras Hukuku, Eşya Hukuku, İstanbul, 2021 (XVIII+822 s.).

Prof. Dr. İlhan Helvacı bugüne kadar medenî hukuk alanına ilişkin olarak Türkçe, Fransızca ve İngilizce birçok makale kaleme almış, çeşitli tebliğler sunmuş ve yazarın bu makale ve tebliğleri yurt içinde ve yurt dışında basılan hakemli ve hakemsiz dergilerde yayınlamıştır. Prof. Dr. İlhan Helvacı’nın yaptığı bilimsel çalışmalara bugüne kadar 80’e yakın ders kitabı, monografik eser ve makalede atıfta bulunulmuştur.

Prof. Dr. İlhan Helvacı, 2004 ila 2008 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu’nda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Hukuk Kurulu üyeliği yapmış; Şubat 2009 - Mart 2012 yılları arasında da TFF Baş Hukuk Müşavirliği görevini sürdürmüştür. Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı, Spor Hukuku alanındaki çalışmalarına 2011 - 2013 yılları arasında UEFA bünyesinde Disiplin Müfettişi (Disciplinary Inspector) olarak devam etmiştir.

1997 yılından itibaren birçok banka bünyesinde kredi sözleşmeleri ve teminatları konularında hukuk eğitimleri veren Prof. Dr. İlhan Helvacı, bu alandaki çalışmalarına son yıllarda özellikle HSBC Bank AŞ., Türkiye Garanti Bankası AŞ., ING Bank AŞ., gibi bankalarda devam etmektedir.

Prof. Dr. İlhan Helvacı, uzmanlık alanları ile bağlantılı ihtilaflarda özellikle ticari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda gerek İstanbul Ticaret Odası bünyesinde gerekse özel olarak hakemlik de yapmaktadır. Prof. Dr. İlhan Helvacı, 1991 yılından beri İstanbul Barosuna bağlı bir avukattır, bu bağlamda uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekte olup Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu’nun da kurucusu ve yöneticisidir.

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X