Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 962

I. İşletme izni alma

Üçüncü Ayırım 1

Rehin Karşılığında Ödünç
Verme İşi ile Uğraşanlar


A. Ödünç verenler

I. İşletme izni alma

Madde 962 - İşletme olarak taşınır rehni karşılığında ödünç verme işiyle uğraşmak isteyenler, yetkili makamdan izin almak zorundadırlar.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

A REHİN MUKABİLİ İKRAZ MÜESSESELERİ

I. İzin

Madde 876

Hiç bir kimse, Hükümetin izni olmadıkça rehin mukabilinde ödünç para vermek sanatını icra edemez.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 876 ncı maddesini karşılamaktadır.

Maddeyle kimlerin taşınır rehni karşılığı ödünç para verme işi ile uğraşabileceği düzenlenmiştir. Yürürlükteki metindeki “hükümetten izin” ifadesi yerine “yetkili makamdan izin” ve “san’atı icra” yerine “işletme” ifadesi tercih olunmuştur.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

Dritter Abschnitt: Das Versatzpfand

A. Versatzanstalt

I. Erteilung der Gewerbebefugnis

Art. 907

1 Wer das Pfandleihgewerbe betreiben will, bedarf hiezu einer Bewilligung der kantonalen Regierung.

2 Die Kantone können bestimmen, dass diese Bewilligung nur an öffentliche Anstalten des Kantons oder der Gemeinden sowie an gemeinnützige Unternehmungen erteilt werden soll.

3 Die Kantone können von den Anstalten Gebühren erheben.

2-) CCS:

Chapitre III: Des prêteurs sur gages

A. Etablissements de prêts sur gages

I. Autorisation

Art. 907

1 Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l’autorisation du gouvernement cantonal.

2 La législation cantonale peut prescrire que cette autorisation ne sera accordée qu’à des établissements publics du canton ou des communes et à des entreprises d’utilité générale.

3 Elle pourra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d’une taxe.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 962. maddesi, İsviçre Medenî Kanunu’nun 907. maddesinin 1. fıkrasına tekabül etmektedir.1   Üçüncü Ayırım Türk Kanunu Medenîsi’nde “Üçüncü Fasıl / Rehin Mukabilinde İkraz İle Meşgul Olanlar” şeklinde idi.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X