Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 926

2. İlân yoluyla duyuru

2. İlân yoluyla duyuru

Madde 926 - İpotekli borç senedi veya irat senedinin alacaklısının kim olduğu on yıldan beri bilinmiyor ve bu süre içinde faiz ödenmesi de istenmemiş bulunuyorsa, rehinli taşınmazın maliki, alacaklının ortaya çıkması için gaipliğe ilişkin hükümlere göre ilân yapılmasını hâkimden isteyebilir.

Alacaklı ortaya çıkmaz ve yapılan araştırma sonunda büyük bir olasılıkla alacağın artık mevcut olmadığı anlaşılırsa, hâkim tarafından senedin iptaline karar verilir; bu kararla rehin derecesi boşalmış olur.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

2- Alacaklının ilân ile davet edilmesi

Madde 840

İpotekli borç senedi ile alacaklı olan kimse on seneden beri meydanda olmaz ve bu müddet zarfında hiç bir faiz talep edilmemiş bulunursa takyit edilen gayri menkul maliki, gaiplik kararına dair hükümlere tevfikan, alacaklıyı ilân tarikiyle yapılacak bir tebliğ ile davet etmesini, hâkimden istiyebilir. Alacaklı kendisini bildirmez ve yapılan tahkikattan ağlep bir ihtimale göre alacağın kalmadığı anlaşılır ise hâkim senedin hükümsüzlüğüne ve tapu sicilindeki derecenin boş bırakılmasına karar verir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanuna 840 ıncı maddesini karşılamaktadır. Kaynak İsviçre Medenî Kanununun 871 inci maddesine uygun olarak iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir.

Maddeyle senet alacaklısının kim olduğu(nun) en az on yıldan beri bilinmemesi hâlinde, ilân yapılmak suretiyle senet borçlusuna mahkeme kararı ile ipotekli borç ve irat senedini iptal ettirme hakkı düzenlenmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

2. Aufrufung des Gläubigers

Art. 871

1 Ist der Gläubiger eines Schuldbriefes oder einer Gült seit zehn Jahren unbekannt und sind während dieser Zeit keine Zinse gefordert worden, so kann der Eigentümer des verpfändeten Grundstückes verlangen, dass der Gläubiger nach den Bestimmungen über die Verschollenerklärung durch das Gericht öffentlich aufgefordert werde, sich zu melden.

2 Meldet sich der Gläubiger nicht, und ergibt die Untersuchung mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass die Forderung nicht mehr zu Recht besteht, so wird der Titel durch das Gericht für kraftlos erklärt und die Pfandstelle frei.

2-) CCS:

2. Sommation au créancier de se faire connaître

Art. 871

1 Lorsque le créancier d’une cédule hypothécaire ou d’une lettre de rente est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n’ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l’immeuble grevé a le droit de s’adresser au juge, qui somme publiquement, comme en matière d’absence, le créancier de se faire connaître.

2 Si le créancier ne se fait pas connaître et s’il résulte de l’enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n’existe plus, le juge prononce l’annulation du titre et la case hypothécaire devient libre.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 871. maddesi 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X