Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 92

2. Yabancı dernekler

2. Yabancı dernekler

Madde 92 - (4778 sayılı - 02.01.2003 tarihli ve 5253 sayılı - 04.11.2004 tarihli Kanunlarla değişik) Yabancı dernekler, “ ... ” Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının izniyle Türkiye’de faaliyette ve işbirliğinde bulunabilirler, şube açabilirler, üst kuruluşlar kurabilir ve kurulmuş üst kuruluşlara katılabilirler I.

I-) Not:

Hüküm, önce 02.01.2003 tarihli ve 4778 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 35. maddesi uyarınca değiştirilmiştir (RG. 11.01.2003; S: 24990). Hüküm değişikliğe uğramadan önce şu şekilde idi:

“Yabancı dernekler uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hâllerde ve karşılıklı olmak koşulu ile kültürel, ekonomik ve teknik konularda bilgi veya teknolojilerinden yararlanılmak üzere, Bakanlar Kurulunun izni ile Türkiye’de faaliyette bulunabilirler, şube açabilirler, üst kuruluşlar kurabilirler, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilirler.”

Hüküm daha sonra tekrar bir değişikliğe uğramış ve hükmün “...uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde ve karşılıklı olmak koşuluyla...” şeklindeki düzenlemesi, 04.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 38. maddesinin (B) bendi gereğince madde metninden çıkarılmıştır (RG. 23.11.2004; S: 25649).

II-) Not:

Bu hüküm 02.01.2003 tarihli ve 4778 sayılı sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 36. maddesi gereğince, dernek ve vakıf dışındaki diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar hakkında da uygulanır.

III-) Türk Kanunu Medenîsi:

Hükmün, Türk Kanunu Medenîsi’nde bir karşılığı bulunmamaktadır.

IV-) Madde Gerekçesi:

Maddede, yabancı derneklerin Türkiye’de faaliyet göstermelerinin koşulları düzenlenmiştir. Bunun için Bakanlar Kurulundan izin alınması zorunludur. Bakanlar Kurulu ekonomik, kültürel ve teknik konularda bilgi ve teknolojilerinden yararlanılmak üzere yabancı bir derneğe Türkiye’de faaliyet izni verebilir.

Not: Türk Medenî Kanunu Tasarısı’nın 92. maddesinde yabancı derneklerin Türkiyede faaliyette bulunabilmeleri, şube açabilmeleri, üst kuruluş kurabilmeleri ve kurulmuş üst kuruluşlara katılabilmeleri Bakanlar Kurulu’ndan izin almaları şartına bağlı kılınmıştı. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Alt Komisyonu’nca bu şarta “karşılıklılık” şartı ilave edilmiştir.

V-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün, kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nda bir karşılığı bulunmamaktadır.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X