Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 916

5. Ödeme yeri

5. Ödeme yeri

Madde 916 - Rehin senedinden aksi anlaşılmadıkça, senet hamile yazılı olsa bile borçlu, bütün ödemelerini alacaklının yerleşim yerinde yapmak zorundadır.

Alacaklının yerleşim yeri bilinmediği veya alacaklı yerleşim yerini borçlunun zararına değiştirdiği takdirde borçlu, borcunu kendi yerleşim yerindeki veya alacaklının eski yerleşim yerindeki hâkimin belirleyeceği yere tevdi ederek borcundan kurtulabilir.

Senedin faiz kuponları varsa faiz ödemesi, kuponları ibraz edene yapılır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

5- Tediye mahalli

Madde 830

Rehin senedi hilâfını tâyin etmediği takdirde senet, hamile muharrer olsa dahi borçlu bütün tediyatını alacaklının ikametgâhında yapmağa mecburdur. Alacaklının ikametgâhı malûm olmaz yahut borçlunun zararına olarak tebdil edilirse borçlu tediyatını kendi yahut alacaklının evvelki ikametgâhındaki tapu dairesine yatırmak suretiyle borcundan kurtulabilir. Senedin faiz kuponları varsa, faiz tediyatı, kuponu ibraz edene yapılır.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 830 uncu maddesini karşılamaktadır.

Maddeyle senet borçlarının nerede ödenmesi gerektiği belirtilmektedir. Alacaklının yerleşim yeri ödeme yeri olarak öngörülmektedir. Ancak taraflar senet metninde açıklamak suretiyle bunun aksini düzenleyebilirler. Alacaklının yerleşim yerinin bilinememesi veya alacaklının borçlunun zararına yerleşim yerini değiştirmesi hâllerinde borçluya, hâkime tevdi yeri tayin ettirme ve buraya borcunu tevdi suretiyle borçtan kurtulma olanağı tanımaktadır. Yürürlükteki metindeki “tapu dairesine yatırma” ifâdesi yerine maddede Borçlar Kanununun 91 inci1 maddesine uygun olarak “hâkime tevdi yeri tayinini isteme” esası benimsenmiştir. Son fıkraya göre kupona bağlanmış faiz alacaklarında borçlu, faiz kuponunu kim ibraz ederse ona ödeme yaparak faiz borcundan kurtulabilecektir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

5. Zahlungsort

Art. 861

1 Bestimmt der Pfandtitel es nicht anders, so hat der Schuldner alle Zahlungen am Wohnort des Gläubigers zu leisten, und zwar auch dann, wenn der Titel auf den Inhaber lautet.

2 Ist der Wohnsitz des Gläubigers nicht bekannt oder zum Nachteil des Schuldners verlegt worden, so kann sich dieser durch Hinterlegung bei der zuständigen Behörde am eigenen Wohnsitze oder am früheren Wohnsitze des Gläubigers befreien.

3 Sind dem Titel Zinscoupons beigegeben, so ist die Zinszahlung nur an den Vorweiser des Coupons zu leisten.

2-) CCS:

5. Lieu du paiement

Art. 861

1 A moins que le contraire ne résulte du titre, le débiteur est tenu de faire tous ses paiements au domicile du créancier, même si le titre est au porteur.

2 Si le créancier n’a pas de domicile connu ou s’il change de domicile d’une manière préjudiciable au débiteur, ce dernier peut se libérer en consignant, à son propre domicile ou au domicile antérieur du créancier, entre les mains de l’autorité compétente.

3 Lorsque le titre est muni de coupons, le paiement des intérêts ne se fait qu’au porteur des coupons.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 861. maddesi 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle değişikliğe uğramıştır.1   Hüküm 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 107. maddesine tekabül etmektedir.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X