Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 910

2. Senedin dayanağı borç ile ilişkisi

2. Senedin dayanağı borç ile ilişkisi

Madde 910 - İpotekli borç senedinin veya irat senedinin düzenlenmesiyle birlikte dayanağı olan borç ilişkisi yenileme yoluyla sona erer.

Bunun aksine yapılan sözleşme, sadece tarafları ve iyiniyetli olmayan üçüncü kişileri etkiler.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

2- Borç ile münasebeti

Madde 824

İpotekli borç senedi yahut irat senedi tesis olunduğunda tesisin sebebini teşkil eden borç, akdi tecdit suretiyle iskat edilmiş olur.

Hilâfına bir mukavele yapılmış olursa bu mukavele ancak âkitler ve hüsnü niyet sahibi olmayan üçüncü şahıslar hakkında muteberdir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 824 üncü maddesini karşılamaktadır.

Maddeyle Borçlar Kanununun 114 üncü maddesinin1 ikinci fıkrasından farklı olarak, mevcut bir borç ilişkisi için irat veya ipotekli borç senedi düzenlenmiş ise, bununla mevcut borcun yenileme ile sona ereceği, bu kuralın aksine sözleşmelerin senetlerin sonradan edinen iyiniyetli üçüncü şahısları bağlamayacağı düzenlenmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

2. Verhältnis zur ursprünglichen Forderung

Art. 855

1 Mit der Errichtung eines Schuldbriefes oder einer Gült wird das Schuldverhältnis, das der Errichtung zu Grunde liegt, durch Neuerung getilgt.

2 Eine andere Abrede wirkt nur unter den Vertragschliessenden sowie gegenüber Dritten, die sich nicht in gutem Glauben befinden.

2-) CCS:

2. Rapport du titre avec l’obligation primitive

Art. 855

1 La constitution d’une cédule hypothécaire ou d’une lettre de rente éteint par novation l’obligation dont elle résulte.

2 Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre parties et à l’égard des tiers de mauvaise foi.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 855. maddesi 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle değişikliğe uğramıştır.1   Hüküm, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 133. maddesine tekabül etmektedir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X