Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 870

1. Rehin derecesinin hükümleri

VI. Rehin derecesi

1. Rehin derecesinin hükümleri

Madde 870 - Rehnin sağladığı güvence, tescilde belirtilen rehin derecesi ile sınırlıdır.

Taşınmaz rehni, sırada kendisinden önce gelecek olanın miktarının tescilde belirtilmesi kaydıyla ikinci veya daha sonraki derecede de kurulabilir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

VI. İpotek derecesi

1- Hükümler

Madde 785

Gayri menkul rehin edilirken hangi ipotek derecesine kaydedilirse o derecenin ifade ettiği kuvvetle teminat teşkil eder. Rehin hakları, kendilerine takaddüm edecek meblâğ miktarı kayıtta irae edilmek şartiyle ikinci veya her hangi bir derecede olmak üzere tesis edilebilir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 785 inci maddesini karşılamaktadır.

Madde kaynak Kanunun 813 üncü maddesine göre iki fıkra hâlinde düzenlenmiş “teminat” sözcüğü “güvence” olarak değiştirilmiştir.

Birinci fıkrada rehnin sağladığı güvencenin sırasının tesis anında tapu kütüğüne tescil edilen rehin derecesi ile sınırlı olduğu, ikinci fıkrada ise önceki sırada olacak güvence miktarının tapu kütüğünde belirtilmesi süresince ikinci veya daha sonraki sırada taşınmaz rehni kurulabileceği düzenlenmektedir. Her taşınmaz rehninin belli bir rehin derecesi içinde kurulması zorunlu sayılmıştır.

Sıra ve derece terimleri benzer anlamlar için kullanılmaktadır. “Sıra” sözcüğü genel olarak bütün sınırlı aynî haklarda öncelik durumunu açıklamak için kullanılırken, “derece” sözcüğü taşınmaz rehinlerinde, taşınmazın farazi bir değer parçası karşılığı rehnin tescil edildiği sabit “kutuyu” ifade etmektedir.

Önceki sıradaki yani takaddüm edecek miktarın belirtilmesinden kasıt, önceki derecenin farazi olarak tayin olunacak miktarıdır. Bir derece içinde bu farazi miktarı geçmeyecek bir veya birden fazla taşınmaz rehni kurulabilir. Bir derece içindeki bu rehinlerin birbirine bir önceliği olmayacaktır.

Kaçıncı dereceye kadar rehin tesis edilebileceği hususunda bir sınırlama yapılmamıştır. Taşınmaz malikinin bir dereceyi boş tutup sonraki bir derecede rehin tesis ettirmesine de olanak verilmiştir.

Ön sıradaki rehin derecelerinin farazi değer miktarının belirtilmesi geçerlilik unsuru sayılacaktır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

VI. Pfandstelle

1. Wirkung der Pfandstellen

Art. 813

1 Die pfandrechtliche Sicherung ist auf die Pfandstelle beschränkt, die bei der Eintragung angegeben wird.

2 Grundpfandrechte können in zweitem oder beliebigem Rang errichtet werden, sobald ein bestimmter Betrag als Vorgang bei der Eintragung vorbehalten wird.

2-) CCS:

VI. Case hypothécaire

1. Effets

Art. 813

1 La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l’inscription.

2 Des droits de gage peuvent être constitués en deuxième rang ou en rang quelconque, moyennant que le montant par lequel ils sont primés soit indiqué dans l’inscription.

IV-) Yararlanılabilecek Monografiler:

Furkan Olgaç; İpotekte Sıra Sistemi ve Boş Dereceye İlerleme, Ankara, 2014.

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X