Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 864

III. Zamanaşımı

III. Zamanaşımı

Madde 864 - Rehnin tapu kütüğüne tescil edilmesinden sonra alacak için zamanaşımı işlemez.

I-) Yargı Kararları:

1-) YİBK, T: 09.03.1955, E: 1954/22, K: 1955/2:

“… Ancak yukarıda izah edilen hususi hal ve şartların mevcudiyeti takdirinde karz muamelesini temin eden gayrimenkul rehini, rahinin temyiz kudretinden mahrumiyeti sebebiyle terkin edildiği takdirde alacağın tabi olduğu mürüruzamanın rehinin terkini hakkındaki hükmün kesinleştiği tarihten itibaren cereyana başlaması icabettiğine … karar verildi.” (RG. 27.06.1955; S: 9039).

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

III. Müruru zamanın cereyan etmemesi

Madde 779

Gayrimenkul bir rehnin tescili, alacak hakkında müruru zamanın cereyanına mâni olur.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 779 uncu maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

III. Verjährung

Art. 807

Forderungen, für die ein Grundpfand eingetragen ist, unterliegen keiner Verjährung.

2-) CCS:

III. Imprescriptibilité

Art. 807

L’inscription d’un gage immobilier rend la créance imprescriptible.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X