Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 850

I. Taşınmaz rehninin türleri

İkinci Bölüm 1

Taşınmaz Rehni

Birinci Ayırım 2

Genel Hükümler

 

 

A. Koşullar

I. Taşınmaz rehninin türleri

Madde 850 - Taşınmaz rehni, ancak ipotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabilir.

I-) Yargı Kararları:

1-) YHGK, T: 27.11.2002, E: 2002/12-823, K: 2002/1020:

“ ... Taşınmaz rehini 743 sayılı Türk Medenî Kanununun 765 ve devamı (4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 850 ve devamı) maddelerinde düzenlenmiştir.

Kanunun 765. maddesinde taşınmaz rehininin ipotek veya ipotekli borç senedi ve irat senedi şeklinde kurulabileceği, başka herhangi bir şekilde kurulamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere ipotek taşınmazın rehininin bir türüdür ve bir borcun ödenmesinin taşınmazla teminat altına alınması hukuki ilişkisine dayanır. İpotek taşınmaza taalluk eden ayni haklardandır. ...”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

A ŞARTLAR

I. Gayrimenkul rehinin şekilleri

Madde 765

Gayrimenkul rehni, ipotek veya ipotekli borç senedi ve irat senedi şeklinde tesis olunabilir. Bundan başka her hangi bir şekilde gayrimenkul rehni, memnudur.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 765 inci maddesini karşılamakta ve taşınmaz rehni türlerini sınırlayıcı olarak belirlemektedir.

Yürürlükteki maddenin ikinci cümlesine gerek görülmemiştir. Çünkü maddede yer alan “ancak” sözcüğü ikinci cümleyi gerektirmeyecek kadar açıklık sağlamaktadır. Maddede başka hüküm değişikliği yoktur.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

Zweiundzwanzigster Titel: Das Grundpfand

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

A. Voraussetzungen

I. Arten

Art. 793

1 Das Grundpfand wird bestellt als Grundpfandverschreibung, als Schuldbrief oder als Gült.

2 Die Bestellung anderer Arten des Grundpfandes ist nicht gestattet.

2-) CCS:

Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier

Chapitre premier: Dispositions générales

A. Conditions

I. Formes du gage immobilier

Art. 793

1 Le gage immobilier peut être constitué sous forme d’hypothèque, de cédule hypothécaire ou de lettre de rente.

2 Toute autre forme est prohibée.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 850. maddesi, İsviçre Medenî Kanunu’nun 793. maddesinin 1. fıkrasına tekabül etmektedir. Kaynak kanunun 793. maddesinin 1. fıkrası 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle değişikliğe uğramış ve madde metninden “irad senedi” ibaresi çıkartılmıştır.

V-) Yararlanılabilecek Monografiler:

Faruk Acar; Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi, İstanbul, 2008.

Bilgehan Çetiner; Taşınmaz Teminatı, İstanbul, 2015.


1   İkinci Bölüm Türk Kanunu Medenîsi’nde “Yirmi İkinci Bap / Gayrimenkul Rehni” şeklinde idi.

2   Birinci Ayırım Türk Kanunu Medenîsi’nde “Birinci Fasıl / Umumi Hükümler” şeklinde idi.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X