Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 847

3. Zamanaşımı

3. Zamanaşımı

Madde 847 - Taşınmaz yükü zamanaşımına tâbi değildir.

Muaccel olan edimler, borçlunun kişisel borcu hâline geldiği tarihten başlayarak zamanaşımına tâbi olur.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

3- Müruru zaman

Madde 762

Gayrimenkul mükellefiyetinde müruru zaman cari olmaz. Yapılacak ve verilecek şeylerden muacceliyet iktisap edenler, takyit edilen gayrimenkul malikinin şahsi borcu olduğundan itibaren, müruru zamana tâbi olurlar.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 762 nci maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. İsviçre Medenî Kanunun 790 ıncı maddesine uygun olarak iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Yürürlükteki metinden farklı olarak, “yapılacak ve verilecek şeyler” yerine her ikisini de kapsayacak (şekilde) “edimler” denilmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

3. Verjährung

Art. 790

1 Die Grundlast ist keiner Verjährung unterworfen.

2 Die einzelne Leistung unterliegt der Verjährung von dem Zeitpunkte an, da sie zur persönlichen Schuld des Pflichtigen wird.

2-) CCS:

3. Imprescriptibilité

Art. 790

1 La charge foncière est imprescriptible.

2 Les prestations exigibles se prescrivent dès qu’elles sont devenues dette personnelle du propriétaire grevé.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X