Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 844

a. Alacaklının yetkisi

2. Yükten kurtarma

a. Alacaklının yetkisi

Madde 844 - Alacaklı, sözleşmeyle yetkili kılınmış olduğu takdirde veya aşağıdaki durumlarda, malikten taşınmazın yükten kurtarılmasını isteyebilir:

1. Yüklü taşınmaz, alacaklının haklarını önemli ölçüde tehlikeye düşürecek şekilde bölünmüşse;

2. Malik, yüklü taşınmazın değerini düşürür ve yerine başka bir güvence göstermezse;

3. Malik, birbiri ardına üç yılın edimlerini yerine getirmemişse.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

2– İştira

a) Alacaklının iştirayı istemek hakkı

Madde 759

Alacaklı, bir mukavele ile mezun olduğu takdirde ve bundan başka aşağıdaki hallerde malikten, gayrimenkul mükellefiyetini satın almasını isteyebilir:

1- Takyit edilen gayrimenkul, alacaklının haklarını mühim tehlikeye maruz kılacak surette taksim edilmiş ise.

2- Malik, gayrimenkulünün kıymetini, mukabilinde teminat vermeksizin tenkis eder ise.

3- Malik, birbiri ardınca üç sene yapmağa veya vermeğe mecbur olduğu şeyleri yapmamış veya vermemiş ise.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 759 uncu maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. Maddenin “İştira” şeklindeki kenar başlığı da “Yükten kurtarma” olarak değiştirilmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

2. Ablösung

a. Durch den Gläubiger

Art. 787

Der Berechtigte kann die Ablösung der Grundlast verlangen nach Abrede und ferner:

1. wenn das belastete Grundstück zerstückelt und dadurch das Recht des Gläubigers erheblich beeinträchtigt wird;

2. wenn der Eigentümer den Wert des Grundstückes vermindert und zum Ersatz dafür keine andern Sicherheiten bietet;

3. wenn der Schuldner mit drei Jahresleistungen im Rückstand ist.

2-) CCS:

2. Rachat

a. Droit du créancier de l’exiger

Art. 787

Le créancier peut demander le rachat de la charge foncière, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:

1. Si l’immeuble grevé est divisé et si cette division compromet notablement les droits du créancier;

2. Si le propriétaire diminue la valeur de l’immeuble sans offrir des sûretés en échange;

3. S’il n’a pas acquitté ses prestations de trois années consécutives.

 

Not: 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle İsviçre Medenî Kanunu’nun 787. maddesinin 1. fıkrası değişikliğe uğramış ve hükme 2. bir fıkra eklenmiştir.

Kaynak hükmün 1. fıkrasının 1. bendine yapılan değişiklikle getirilen düzenleme şu şekildedir: “Yüklü taşınmaz bölünmüş ve alacaklı borcun parseller üzerine geçirilmesini kabul etmiyorsa.”

Kaynak hükme eklenen 2. fıkraya göre ise alacaklı taşınmazın bölünmesi nedeniyle taşınmazın yükten kurtarılmasını talep ediyorsa borcun parseller üzerine geçirilmesinin kesinleştiği tarihten itibaren bir ay içinde taşınmaz yükünün 12 ay sonrası için feshini ihbar etmek etmek zorundadır.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X