Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 830

3. Diğer hükümler

3. Diğer hükümler

Madde 830 - Taşınmaz malikine kalan yapılar için üst hakkı sahibine ödenmesi kararlaştırılan bedelin miktarı ve bunun hesaplanış biçimi ile bu bedel borcunun kaldırılmasına ve arazinin ilk hâline getirilmesine ilişkin anlaşmalar, üst hakkının kurulması için gerekli olan resmî şekle tâbidir ve tapu kütüğüne şerh verilebilir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

3- Diğer hükümler

Madde 751 / d

(3678 sayılı ve 14.11.1990 tarihli Kanunun 20. maddesiyle eklenen madde)1 Gayrimenkul malikine kalan yapılar nedeniyle üst hakkı sahibine bir tazminat ödenmesi kararlaştırılmış ise, tazminatın miktarına ve hesaplanış tarzına, üst hakkı süresinin sonunda gayrimenkulün eski haline getirilmesine ilişkin hükümler resmi senette yer alır. Bu hükümler üst hakkını ve yükümlü gayrimenkulü iktisap eden herkes için bağlayıcıdır.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 751/d maddesini karşılamaktadır.

İsviçre Medenî Kanununun 779e maddesinden yararlanılarak kaleme alınan maddede, üst hakkı sahibine bedel ödenmesi veya arazinin ilk hâline getirilmesi konulu anlaşmaların geçerliliğinin resmî şekle tâbi tutulması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi hususları düzenlenmiştir. Böylece bu şerh, bu anlaşmaların, üst hakkını ve yüklü taşınmazı iktisap eden herkes için bağlayıcı olmasını sağlayacaktır. Yürürlükteki metinde şerh koşulu aranmamakta ve bu anlaşmalara, kanun gereği bu sonuç bağlanmaktadır. Bu durum eşya hukukunun taşınmazlarla ilgili kişisel nitelikli hakların ancak kanunla öngörülen durumlarda şerh edilmesi ve bu suretle herkese karşı etkili olmasının sağlanması ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, madde, eşya hukuku ilkeleriyle uyumlu hâle getirilmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

3. Vereinbarungen

Art. 779e

Über die Höhe der Entschädigung und das Verfahren zu ihrer Festsetzung sowie über die Aufhebung der Entschädigungspflicht und über die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Liegenschaft können Vereinbarungen in der Form, die für die Begründung des Baurechtes vorgeschrieben ist, getroffen und im Grundbuch vorgemerkt werden.

2-) CCS:

3. Autres dispositions

Art. 779e

Le montant de l’indemnité, la procédure à suivre pour le fixer, la suppression de l’indemnité et le rétablissement de l’état primitif du bien-fonds peuvent être l’objet d’autres dispositions passées en la forme prescrite pour la constitution du droit de superficie et pouvant être annotées au registre foncier.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 779e maddesi 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.1   RG. 23.11.1990; S: 20704.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X