Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 797

2. Süresi

2. Süresi

Madde 797 - İntifa hakkı, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona erer.

Tüzel kişilerin intifa hakkı, en çok yüz yıl devam edebilir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Danıştay 1. D, T: 18.04.2003, E: 2003/44, K: 2003/49:

“… Öte yandan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun … 797 nci maddesinde de intifa hakkının, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü, tüzel kişilerde, kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona ereceği, tüzel kişilerin intifa hakkının en çok yüz yıl devam edebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu açık hükümlere rağmen, görüş istemine esas olan düzenlemenin 3 ve 4 üncü maddelerinde, ... Rahipleri Topluluğunu temsilen rahip ... adına kaydı hayatla (ölünceye kadar) intifa hakkı tesis edileceği, ölümü halinde, adı geçen topluluğu temsilen göreve yeni ve daha sonra gelecek diğer rahipler için de aynı koşullarla bu hakkın geçerli olacağı ve devam edeceği, 5 inci maddesinde, hak sahibinin ... Rahipleri Topluluğunu temsilen rahip ... olduğu belirtilmekte, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 3 ve 4 üncü maddelerdeki, intifa hakkının ölüm halinde topluluğu temsilen göreve yeni ve daha sonra gelecek diğer rahip/rahipler için de aynı koşullarla geçerli olacağı hükmü tekrarlandıktan sonra, ancak lehine intifa hakkı tesis edilen rahibin ölümü halinde, ... Rahipleri Topluluğunu temsilen göreve yeni rahip/rahipler atanmaması, bu topluluğun dağılması veya bu kilisenin kapatılması halinde intifa hakkının sona ereceği hükmü getirilmektedir.

Bu durumda, yukarıda belirtilen hükümler karşısında tüzel kişiliği olmaması nedeniyle hak ehliyetine sahip bulunmayan ... Rahipler Topluluğuna sulhname taslağında belirtildiği şekilde bir intifa hakkı tanınması, Türk Medeni Kanununun yukarıda belirtilen hükümleriyle çeliştiğinden hukuken olanaklı bulunmamaktadır. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

2- İntifaın müddeti

Madde 721

İntifa hakkı, intifa sahibinin vefatiyle ve intifa eden şahıs hükmî ise infisahı ile sakıt olur. Şu kadar ki hükmî şahsın intifa hakkı yüz seneden fazla devam edemez.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 721 inci maddesini karşılamaktadır.

Madde, intifa hakkı sahibinin gerçek kişi veya tüzel kişi olmasına göre, intifa hakkının süresini düzenlemektedir. Bu çerçevede tüzel kişilerde intifa hakkının en çok yüz yıl devam edebileceği ifade edilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

2. Dauer

Art. 749

1 Die Nutzniessung endigt mit dem Tode des Berechtigten und für juristische Personen mit deren Auflösung.

2 Sie kann jedoch für diese höchstens 100 Jahre dauern.

2-) CCS:

2. Durée de l’usufruit

Art. 749

1 L’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier et, si l’usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci.

2 Toutefois, l’usufruit des personnes morales ne peut durer plus de cent ans.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X