Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 751

1. Orman ve mer’aya girme

IV. Başkasının arazisine girme hakkı

1. Orman ve mer’aya girme

Madde 751 - Yetkili makamlar tarafından bitki örtüsünü korumak amacıyla yasaklanmadıkça, herkes başkasının orman ve mer’asına girebilir ve oralarda yetişen yabanî meyve, mantar ve benzeri şeyleri, yerel âdetlerin izin verdiği ölçüde toplayıp alabilir.

Avlanmak ve balık tutmak için başkasının arazisine girme, özel kanun hükümlerine tâbidir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi: 

IV. Başkasının arazisine girmek

1- Orman ve mer’a

Madde 675

Kanunen menedilmedikçe örf ve âdete göre herkes başkasının orman ve mer’asına girebilir ve mantar ve ufak tefek yabani meyveleri toplayıp temellük edebilir. Av avlamak ve balık tutmak için başkasının arazisine girmek hakkındaki hükümler kanunu mahsus ile tâyin olunur.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 675 inci maddesini karşılamaktadır.

Maddenin konu ve kenar başlıkları içeriğine uygun olarak yeniden düzenlenmiş, madde metni arılaştırılmak suretiyle kaleme alınmıştır.

Madde İsviçre aslı olan 699 uncu madde gibi iki fıkra haline getirilmiştir. Yürürlükteki maddenin birinci fıkrasında yer alan “Kanunen men edilmedikçe” ifadesi yerine maddede kaynak Kanuna uygun olarak “Yetkili makamlar tarafından bitki örtüsünü korumak amacıyla yasaklanmadıkça” ifadesi kullanılmıştır. Buna göre girme yasağının mutlaka kanun hükmüne dayanması zorunlu olmayacak, kanunların bu konuda yetkili kıldığı makamların koyduğu yasakların bu alanda yeterli ve geçerli olacağı kabul edilecektir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

IV. Recht auf Zutritt und Abwehr

1. Zutritt

Art. 699

1 Das Betreten von Wald und Weide und die Aneignung wildwachsender Beeren, Pilze u. dgl. sind in ortsüblichem Umfange jedermann gestattet, soweit nicht im Interesse der Kulturen seitens der zuständigen Behörde einzelne bestimmt umgrenzte Verbote erlassen werden.

2 Über das Betreten fremden Eigentums zur Ausübung von Jagd und Fischerei kann das kantonale Recht nähere Vorschriften aufstellen.

2-) CCS:

IV. Droit d’accès sur le fonds d’autrui

1. Forêts et pâturages

Art. 699

1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.

2 La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.

IV-) Yararlanılabilecek Monografiler:

Halil Cin; Eski ve Yeni Türk Hukukunda Mer’a, Yaylak ve Kışlaklar, Ankara, 1975.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X