Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 68

a. Eşitlik ilkesi

III. Kapsamı

1. Üyelerin hakları

a. Eşitlik ilkesi

Madde 68 - Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

IV. Cemiyetten çıkmanın veya çıkarılmanın hükmü

Madde 66

Cemiyetten çıkan veya çıkarılan âza cemiyetin mallarında bir gûna hak iddia edemez; âzalıkta bulundukları müddete ait iştirak hissesini vermeğe mecburdur.

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 68. maddesinin son fıkrası, Türk Kanunu Medenîsi’nin 66. maddesinin ilk cümle parçası ile karşılaştırılabilir.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde, Anayasanın 10 uncu maddesinde öngörülen eşitlik ilkesini tekrarlamaktadır. Buna göre, dernek üyeleri arasında herhangi bir ayırım yapılamayacağı ve dernek faaliyetlerine katılımda da üyelerin eşit haklara sahip olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca maddede, yürürlükteki Kanunun 66 ncı maddesinde olduğu gibi, dernekten çıkan her üyenin, dernek malvarlığında hak iddia edemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

IV. Stellung ausgeschiedener Mitglieder

Art. 73

1 Mitglieder, die austreten oder ausgeschlossen werden, haben auf das Vereinsvermögen keinen Anspruch.

2 Für die Beiträge haften sie nach Massgabe der Zeit ihrer Mitgliedschaft.

2-) CCS:

IV. Effets de la sortie et de l’exclusion

Art. 73

1 Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l’avoir social.

2 Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendant lequel ils ont été sociétaires.

 

Not: Kaynak İsviçre Medeni Kanunu’nun 73. maddesinin üyelik ilişkisi sona eren üyelerin üyelik dönemlerine ilişkin ödenti borçlarının baki kalacağına ilişkin 2. fıkrası Türk Medeni Kanunu’nun 70. maddesinin 1. fıkrasının 3. cümlesine alınmıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X