Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 674

D. Eğitim ve öğrenim giderleri

D. Eğitim ve öğrenim giderleri

Madde 674 - Çocukların eğitim ve öğrenimi için yapılan giderler sebebiyle geri verme yükümlülüğü, mirasbırakanın aksini arzu ettiği ispat edilmedikçe, ancak alışılmış ölçüleri aşan kısım için mevcuttur.

(6462 sayılı ve 25.04.2013 tarihli Kanunun 1. maddesi ile değişik)1 Eğitim ve öğrenimini tamamlamamış olan veya engelliliği bulunan çocuklara, paylaşmada hakkaniyete uygun bir ödeme yapılır.

I-) Not:

Hükmün, 2. fıkrasındaki “… sakatlıkları …” ifadesi 25.04.2013 tarihli 6462 sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesinin 52. fıkrasının (d) bendi ile “… engelliliği …” şeklinde değiştirilmiştir.

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

D TALİM VE TERBİYE MASRAFI

Madde 608

Muris tarafından hilâfı kasdedilmiş olduğu ispat edilmedikçe çocukların terbiye ve tahsilleri için yapılmış olan masarifin ancak mutad olan miktardan fazlası iade olunur.

Murisin vefatında henüz terbiye ve talimleri ikmal edilmemiş olan veya mâlûl bulunan çocuklara taksim esnasında münasip bir tazminat verilir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 608 inci maddesini karşılamaktadır.

Maddede hüküm değişikliği yoktur. Arılaştırılmak suretiyle kenar başlığıyla birlikte yeniden kaleme alınmış ve mirasbırakanın aksine arzu ettiği ispat edilmediği sürece, alışılmış ölçüleri aşan eğitim ve öğrenim giderlerinin olağanı aşan kısmının geri verileceği doğrultusundaki hüküm korunmuştur.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

D. Erziehungskosten

Art. 631

1 Die Auslagen des Erblassers für die Erziehung und Ausbildung einzelner Kinder sind, wenn kein anderer Wille des Erblassers nachgewiesen wird, der Ausgleichungspflicht nur insoweit unterworfen, als sie das übliche Mass übersteigen.

2 Kindern, die noch in der Ausbildung stehen oder die gebrechlich sind, ist bei der Teilung ein angemessener Vorausbezug einzuräumen.

2-) CCS:

D. Frais d’éducation

Art. 631

1 Les dépenses faites pour l’éducation et l’instruction des enfants ne sont rapportables, si une intention contraire du défunt n’est pas prouvée, que dans la mesure où elles excédent les frais usuels.

2 Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage.1   RG. 03.05.2013; S: 28636.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X