Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 631

E. Mirasın Devlete geçmesi hâli

E. Mirasın Devlete geçmesi hâli

Madde 631 - Mirasın Devlete geçmesi hâlinde sulh mahkemesi, re’sen yukarıdaki usuller uyarınca terekenin resmî defterini düzenler.

Devlet, deftere yazılan borçlardan sadece miras yoluyla edindiği değerler ölçüsünde sorumludur.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

F 1 HAZİNEYE İNTİKAL EDEN MİRASIN HÜKMÜ

Madde 571

Hazineye intikal eden mirasın, usulü dairesinde doğrudan doğruya defteri tutulur.

Hazine, terekenin borcundan ancak kendisine intikal eden mallar nispetinde mesul olur.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 571 inci maddesini karşılamaktadır.

Madde farklı konuları düzenlemekte olduğundan iki fıkra hâline dönüştürülmüştür. Birinci fıkrada terekenin resmî defterinin sulh mahkemesince düzenleneceği belirtilmek suretiyle maddeye açıklık getirilmiştir. İkinci fıkrada ise Devletin sorumluluğu açıklanmaktadır. Başkaca hüküm değişikliği yoktur. Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.

Not: Her ne kadar madde gerekçesinde hükmün iki fıkra haline dönüştürüldüğü ifade edilmekte ise de hüküm Türk Kanunu Medenîsi’nde de iki fıkra halinde düzenlenmişti.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

F. Erwerb durch das Gemeinwesen

Art. 592

Fällt eine Erbschaft an das Gemeinwesen, so wird von Amtes wegen ein Rechnungsruf vorgenommen, und es haftet das Gemeinwesen für die Schulden der Erbschaft nur im Umfange der Vermögenswerte, die es aus der Erbschaft erworben hat.

2-) CCS:

F. Successions dévolues au canton ou à la commune

Art. 592

Toute succession dévolue au canton ou à la commune est inventoriée d’office selon les règles ci-dessus et l’héritier n’est responsable que jusqu’à concurrence de son émolument.

 


1   Düstur’daki “V” şeklindeki ibare “F” olarak anlaşılmalıdır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X