Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 622

III. Doğrudan doğruya deftere geçirme

III. Doğrudan doğruya deftere geçirme

Madde 622 - Resmî kayıtlardan veya mirasbırakanın belgelerinden varlığı anlaşılan alacaklar ve borçlar, deftere doğrudan doğruya geçirilir.

Deftere geçirilenler, alacaklılara ve borçlulara bildirilir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

III. Doğrudan doğruya defter tutma

Madde 562

Resmi kayıtlardan yahut müteveffanın evrakından anlaşılan alacak ve borçlar doğrudan doğruya deftere geçirilir ve keyfiyet alacaklılara ve borçlulara bildirilir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 562 nci maddesini karşılamaktadır.

Madde İsviçre Medenî Kanununun 583 üncü maddesinde olduğu gibi iki fıkra hâline getirilmiştir. Yürürlükteki maddede yer alan “müteveffanın evrakı” deyimi yerine “mirasbırakanın belgeleri” deyimi tercih edilmiştir. Madde arılaştırılmak suretiyle daha anlaşılır hâle getirilmiştir. Hüküm değişikliği yoktur.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

III. Aufnahme von Amtes wegen

Art. 583

1 Forderungen und Schulden, die aus öffentlichen Büchern oder aus den Papieren des Erblassers ersichtlich sind, werden von Amtes wegen in das Inventar aufgenommen.

2 Die Aufnahme ist den Schuldnern und Gläubigern anzuzeigen.

2-) CCS:

III. Créances et dettes inventoriées d’office

Art. 583

1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d’office.

2 Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l’inventaire.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X