Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 474

2. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında

2. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında

Madde 474 - Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı yüzünden kısıtlanmış olan kişi üzerindeki vesayetin kaldırılmasına, ancak kısıtlama sebebinin ortadan kalkmış olduğunun resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi halinde karar verilebilir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 03.06.2005, E: 2005/12717, K: 2005/15257:

“… Kısıtlı, vesayet makamına verdiği 1.6.2005 tarihli dilekçesi ile aynı zamanda hakkında verilmiş bulunan kısıtlama kararının Türk Medeni Kanununun 474. maddesi gereğince kaldırılmasını da istemiştir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı yüzünden kısıtlanmış kişi üzerindeki vesayetin kaldırılmasına, ancak kısıtlama sebebinin ortadan kalkmış olduğunun resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi halinde karar verilebilir. (TMK. md. 474) Bu bakımdan kısıtlının bu talebinin, duruşmalı incelenmesi ve kısıtlama sebebinin ortadan kalkıp kalkmadığının resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi ve hasıl olacak sonuç uyarınca olumlu-olumsuz karar verilmesi gerekirken bu konuda hüküm kurulmaması da doğru değildir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

2- Akıl hastalığı halinde

Madde 418

Akıl hastalığından veya akıl zaifliğinden dolayı verilmiş olan hacir kararının ref’i, hacir için bir sebep kalmadığını mübeyyin ehlivukuf raporuna mütevakkıftır.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 418 inci maddesini karşılamaktadır.

Maddeye açıklık getirmesi bakımından görüşüne başvurulacak olan bilirkişinin resmî sağlık kurulu olması gereğine işaret edilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

3. Bei Geisteskrankheit

Art. 436

Die Aufhebung einer wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche angeordneten Vormundschaft darf nur erfolgen, nachdem das Gutachten von Sachverständigen eingeholt und festgestellt ist, dass der Bevormundungsgrund nicht mehr besteht.

2-) CCS:

3. En cas de maladie mentale

Art. 436

La mainlevée de l’interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ne peut être accordée que sur un rapport d’expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle n’existe plus.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 436. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X