Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 333

2. Babalığın tespitinden önce

2. Babalığın tespitinden önce

Madde 333 - Babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve hâkim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 14.07.2005, E: 2005/8826, K: 2005/11318:

“… Türk Medeni Kanununun 333. maddesi; babalık davasıyla birlikte nafaka istenir ve hakim babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebileceğini hükme bağlamıştır. Babalık davasında ananın mali hakları Türk Medeni Kanununun 304. maddesinde gösterilmiştir. Yasal olmayan fiili beraberliklerde, birlikte yaşayanların birbirlerine karşı nafaka yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu yön gözetilmeden davacı yararına nafakaya hükmolunması usul ve yasaya aykırıdır. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

Hükmün Türk Kanunu Medenîsi’nde bir karşılığı bulunmamaktadır.

III-) Madde Gerekçesi:

İsviçre Medenî Kanununun 282 ve 283 üncü maddelerinden esinlenilerek fakat onlardan farklı bir şekilde kaleme alınan bu maddede, babalık davası ile birlikte nafaka istenmesi hâlinde alınacak bir geçici önlem düzenlenmektedir. Buna göre, hâkim babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için uygun bir nafakanın ödenmesine karar verebilecektir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Bu madde için kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nun iki hükmünü zikretmek gerekir:

1-) ZGB:

a-) 2. Vor der Feststellung der Vaterschaft

a. Hinterlegung

Art. 282

Ist die Unterhaltsklage zusammen mit der Vaterschaftsklage eingereicht worden und die Vaterschaft glaubhaft gemacht, so hat der Beklagte auf Begehren des Klägers schon vor dem Urteil die Entbindungskosten und angemessene Beiträge an den Unterhalt von Mutter und Kind zu hinterlegen.

b-) b. Vorläufige Zahlung

Art. 283

Ist die Vaterschaft zu vermuten und wird die Vermutung durch die ohne Verzug verfügbaren Beweismittel nicht zerstört, so hat der Beklagte auf Begehren des Klägers schon vor dem Urteil angemessene Beiträge an den Unterhalt des Kindes zu zahlen.

2-) CCS:

a-) 2. Avant la constatation de la paternité

a. Consignation

Art. 282

Lorsque la demande d’aliments est introduite avec l’action en paternité et que la paternité du défendeur est rendue vraisemblable, celui-ci doit, sur requête du demandeur, même avant le jugement, consigner les frais d’accouchement et des contributions équitables pour l’entretien de la mère et de l’enfant.

b-) b. Paiement provisoire

Art. 283

Lorsque la paternité est présumée et le reste après l’administration des preuves immédiatement disponibles, le défendeur doit, sur requête du demandeur, même avant le jugement, contribuer d’une manière équitable à l’entretien de l’enfant.

 

Not: İMK. m. 282’ye göre nafaka, babalık davası ile birlikte talep edilmiş ve davalının babalığı kuvvetle muhtemel ise hâkim davacının talebi üzerine davalıyı henüz babalığın tespitine ilişkin kararını vermeden önce dahi, çocuğun doğum masraflarını ve çocuk ile ananın bakımı için hakkaniyete uygun bir katkı tutarını depo etmeye mahkûm edebilir. İMK. m. 283’e göre ise davalının babalığı karine ise ve bu karine mevcut deliller ile derhal çürütülmediyse hâkim, davacının talebi üzerine davalıyı, henüz nihai kararı vermemiş olsa dahi, çocuğun bakımına hakkaniyete uygun bir şekilde katkıda bulunmaya mahkûm edebilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, İsviçre Medenî Kanunu’nun 283. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2011 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X