Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 293

II. Bildirim

II. Bildirim

Madde 293 - Eşler, evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuklarını, evlenme sırasında veya evlenmeden sonra, yerleşim yerlerindeki veya evlenmenin yapıldığı yerdeki nüfus memuruna bildirmek zorundadırlar.

Bildirimin yapılmamış olması, çocuğun evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tâbi olmasını engellemez.

Daha önce tanıma veya babalığa hükümle soybağı kurulmuş çocukların ana ve babası birbiriyle evlenince, nüfus memuru re’sen gerekli işlemi yapar.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 14.07.2005, E: 2005/8594, K: 2005/11317:

“… Dosyaya sunulan 8.4.2005 tarihli nüfus kaydında; çocuklardan Alican’ın 19.4.1994 tarihli tanıma senedi ile diğer çocuklar Hasan ve Aycan’ın da 5.11.1996 tarihli tanıma senedi ile nüfusa tescil edildikleri, bu çocukların annelerinin Silifke ilçesi Sökün mahallesi hane 25’de kayıtlı olan Hasan kızı Zeynep ... olduğu belirtilmiştir. … Baba Recep ... daha sonra tanınan çocukların annesi Zeynep ... ile 1.2.2005 tarihinde evlenmiştir. Türk Medeni Kanununun 293 son maddesi gereğince nüfus memurunca resen işlem yapılması gerekir. Soybağı evlenmekle kendiliğinden kurulmuştur …” 

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Beyan

Madde 248

Ana, baba, doğan çocuklarını ikametgâhlarının bulunduğu veya evlendikleri mahal nüfus memuruna ihbara mecburdur bu ihbar, akit ile birlikte veya hemen akitten sonra yapılır. İhbarın yapılmaması nesebin sahih olmasına mâni değildir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 248 inci maddesini karşılayan bu madde, birinci fıkrasında, evlilik dışında doğmuş olmakla birlikte ana ve babasının evlenmesi sayesinde koca (baba) ile soybağı kurulan çocuğu, eşlerin nüfus memurluğuna bildirme zorunluluğunu düzenlemektedir. Bildirimde bulunulacak nüfus memuru, evlenme sırasında veya evlenmeden sonra eşlerin yerleşim yerlerindeki veya evlenmenin yapıldığı yerdeki nüfus memurudur.

Yürürlükteki Kanunun 248 inci maddesinin ikinci cümlesini karşılayan ikinci fıkra gereğince ise, bildirimin yapılmamış olması çocuğun evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tâbi olmasını, yani onunla babası (koca) arasında soybağının kurulmasını engellememektedir.

Üçüncü fıkrada ise, daha önce tanıma veya babalığa hükümle soybağı kurulmuş çocukların ana ve babası birbiriyle evlenince, nüfus memurunun gerekli işlemi re’sen yapacağı hükme bağlanmaktadır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün, kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nda bir karşılığı bulunmamaktadır.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X