Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 1016

3. Belgelerin tamamlanması

3. Belgelerin tamamlanması

Madde 1016 - Tasarruf yetkisine ve hukukî sebebe ilişkin belgeler tamam değilse istem reddedilir.

Bununla birlikte, hukukî sebebe ilişkin belgeler tamam olmasına rağmen, tasarruf yetkisini belirten belgenin tamamlanması gereken hâllerde, malikin rızası veya hâkimin kararıyla geçici tescil şerhi verilebilir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

b) Vesaikin ikmali

Madde 925

İspat ve tevsik edilmiyen her talep reddolunur. Bununla beraber eğer tescil, tadil veya kaydin terkinini mucip olan sebep mevcut olup ta buna ait vesaikin noksanını ikmale ihtiyaç bulunursa talip, malikin muvafakatiyle veya hâkimin kararına binaen sicile muvakkaten şerh verdirilir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 925 inci maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki metinde yanlış olarak hukukî sebebe ilişkin belgenin tamamlanması gereken hallerde geçici tescil şerhi verilebileceği ifade edilmiştir.

Kaynak Kanunun 966 ncı maddesine göre geçici tescil şerhinin, tasarruf yetkisini belirten belgenin tamamlanması gereken hâllerde söz konusu olacağından bu doğrultuda maddenin ikinci fıkrası yeniden düzenlenmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

b. Ergänzung des Ausweises

Art. 966

1 Werden die Ausweise für eine grundbuchliche Verfügung nicht beigebracht, so ist die Anmeldung abzuweisen.

2 Wenn jedoch der Rechtsgrund hergestellt ist und es sich nur um eine Ergänzung des Ausweises über das Verfügungsrecht handelt, so kann mit Einwilligung des Eigentümers der oder auf gerichtliche Verfügung eine vorläufige Eintragung stattfinden.

2-) CCS:

b. Complément de légitimation

Art. 966

1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.

2 Néanmoins, si le titre existe et s’il n’y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X