Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 407

III. Özgürlüğü bağlayıcı ceza

III. Özgürlüğü bağlayıcı ceza

Madde 407 - Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır.

Cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir hükümlünün cezasını çekmeye başladığını, kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet makamına bildirmekle yükümlüdür.

I-) Yargı Kararları:

1-) YİBK, T: 04.12.1929, E: 1929/33, K: 1929/18:

“… Beş seneden ziyade ağır hapis cezasına mahkûm olanların mahcuriyeti kanuniye halinde bulundurularak emvallerinin idaresinde Kanunu Medenî ahkâmı tatbik olunacağı Ceza Kanunu’nun 33 üncü maddesinde gösterilmesine ve Kanunu Medenî hükmünce bu kabil mahkûmlara her halde bir vasi nasbedilmesi icabetmesine nazaran ceza mahk’umiyeti neticesi olan mahcuriyetin ilamda ayrıca tasrih ve hükmüne lüzum olmadığı ekseriyetle takarrür etmiştir.” (RG. 16.02.1930; S: 1425).

2-) Y. 2. HD, T: 28.12.2006, E: 2006/10102, K: 2006/18601:

“… Türk Medeni Kanununun 407. maddesi; bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir ceza ile mahkum olan ergin kişinin kısıtlanacağın(ı) 471 inci maddesi de, hapis halinin sona ermesi halinde vesayetin kendiliğinden kalkacağını hükme bağlamıştır. Toplanan delillerden M. Ç.’in 20.12.2005 günlü kısıtlama kararından önce 17.12.2005’te şartlı tahliye edildiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında isteğin reddedilmesi gerekir. Hükmün açıklanan sebeple bozulması gerekmiştir. …”

3-) Y. 4. HD, T: 25.04.2005, E: 2004/10117, K: 2005/4368:

“… Davalı Ahmet B. tazminat davası bitmezden önce ceza mahkemesinin kesinleşen kararıyla 1 yıl 1 ay 10 gün ağır hapis cezası ile hükümlülüğüne karar verilmiş olmakla yasal kısıtlılık altına girmiştir. Bu nedenle adı geçen davalıya Medeni Kanun’un 407. maddesi uyarınca bir vasi tayin edilip edilmediği araştırılmalıdır. Şayet bu işlem yapılmamışsa öncelikle yasal kısıtlıya bir vasi atanması sağlanmalı ve mahkeme kararı vasiye tebliğ edilmelidir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

III. Hapis

Madde 357

Bir sene veya daha ziyade hürriyeti salip bir ceza ile mahkûm olan her reşit için, bir vasi nasbolunur. Hükmü icraya memur daire, mahkûmun cezasını görmeğe başladığını; sulh mahkemesine, hemen ihbar ile mükelleftir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki 357 nci maddeyi karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

III. Freiheitsstrafe

Art. 371

1 Unter Vormundschaft gehört jede mündige Person, die zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber verurteilt worden ist.

2 Die Strafvollzugsbehörde hat, sobald ein solcher Verurteilter seine Strafe antritt, der zuständigen Behörde Mitteilung zu machen.

2-) CCS:

III. Détention

Art. 371

1 Sera pourvu d’un tuteur tout majeur condamné pour un an ou plus à une peine privative de la liberté.

2 L’autorité chargée de l’exécution des jugements est tenue d’informer sans délai l’autorité compétente que le condamné a commencé sa peine.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 371. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.


Copyright © 2017 - 2023 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X